g.u.西葛西店

小島団地にある西葛西の低価格・高品質なg.u.です。店内は西葛西の路面店としてはかなり広く大規模。現在のg.u.は安かろ...